DÁRKOSTROJ
vybere dárek pro vás!

Každý z Vás, kdo objedná na Virtuálním vánočním tržišti 2020 a utratí za zboží min. 1 000 Kč a více, vyhrává!

Každý zákazník, který zakoupí ve virtuálním tržišti za cenu min. 1 000 Kč a následně vyplní níže registraci do soutěže, DÁRKOSTROJ ho obdaruje!

Dárky budou rozdány dle ceny /nejdražší dostane ten, kdo první vyplní tabulku a dále dle hodnoty dárků v pořadí vyplnění.

Partneři dárkostroje

Pokud splňujete výše uvedené, registrujte se pomocí níže uvedeného formuláře:

Čestně prohlašuji, že vyplněné údaje jsou pravdivé a správné.

Odeslání této registrace souhlasím s pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu e-mail a telefon za účelem kontaktování v rámci této soutěže. Informace k zásadám ochrany osobních údaj naleznete zde.

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení firmy ABF, a.s. prostřednictvím elektronických komunikací.

Po namátkovém ověření u dodavatele zboží budete vloženi do DÁRKOSTROJE.

Přesně o půlnoci z 16. na 17.12.2020 DÁRKOSTROJ ukončujeme. Dárky budou rozdávány dle ceny a pořadí přihlášených soutěžících. Následně budete kontaktováni pořadatelem e-mailem o tom, co jste vyhráli /nejpozději do 18.12/. Dárky pro vás budou připraveny k vyzvednutí na výstavišti v Letňanech v sobotu 19. prosince od 12.00 do 16.00 hodin nebo po dohodě s prodejcem Vám budou zaslány poštou na dobírku za cenu poštovného.

Pravidla vánoční soutěže DÁRKOSTROJ

Základní ustanovení

Soutěž DÁRKOSTROJ bude probíhat v rámci Virtuálního vánočního tržiště na www.virtualni.vanocni.dny.cz od 1.12. 2020 do 16.12 2020 23:59 hodin (dále také jako „doba trvání Soutěže“).

Pořadatelem soutěže je firma ABF, a.s., se sídlem Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČO: 63080575 (dále jen „Pořadatel“)

 1. Soutěž je určena pro zákazníky, kteří nakoupí produkty na e-shopech prodejců zveřejněných na webu www.virtualni.vanocnidny.cz a objednají zboží u registrovaného prodejce v minimální hodnotě 1000Kč a více.
 2. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze směnit za hotovost. Výhry budou předány ihned po vyhodnocení soutěže přímo od dárce – partnera soutěže. K doručení či předání ceny dojde po vzájemné dohodě dárce a výherce.

Účast v soutěži

 1. Účastníkem soutěže se stává každý návštěvník, který objedná a uhradí zboží v minimální hodnotě 1000,-Kč a více u kteréhokoliv prodejce zveřejněného na webu Virtuálního vánočního tržiště a následně vyplní i odešle svou registraci. Viz formulář https://virtualni.vanocnidny.cz/trziste/darkostroj/ .
 2. V soutěži se hraje o výhry (vánoční dárky), přičemž přesné množství a druh určuje Pořadatel Soutěže Dárkostroj. Výhrami v Soutěži jsou drobné i cennější dárky v hodnotě od 60,-Kč do 5000,-Kč.
 3. Podmínkou věnování dárku je též ověření nákupu Pořadatelem u prodejce, na což má Pořadatel právo.
 4. Každý účastník může být obdarován pouze jedním dárkem.
 5. Pořadatel informuje jak dárce, tak i výherce o ceně. Předání dárku si obě strany sjednají dle svých možností. Dárce může zaslat dárek poštou, či jinou kurýrní službou za poplatek, který hradí výherce, či jej může výherci předat osobně na výdejním místě v PVA EXPO PRAHA dne 19.12.2020 v sobotu v čase od 12:00 – 16:00 hodin.
 6. V případě, že si výherce cenu po vzájemné dohodě s dárcem nevyzvedne v řádném termínu a ani nepřevezme jiným způsobem, na kterém se dohodne s dárcem, zaniká v plné míře nárok výherce na získání této výhry.
 7. Výherce není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře. Výherce není povinen výhru převzít a po převzetí výhry není oprávněn výhru reklamovat.  

Všeobecná ustanovení

 1. Do Soutěže nebudou zařazeni soutěžící, kteří nenakoupili nebo neobjednali za více než 1000,- Kč na virtuálním veletrhu www.virtualni.vanocnidny.cz
 2. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele.
 3. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 
 4. Účastí v Soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.